Bli prenumerant.

Fyll i dina uppgifter och godkänn annvändarvilkoren här nedan.

Därefter mailas en länk ut till dig med 


 
 
Nej
Ja
 
 

Annvändarvillkor

Du använder denna webbplats och informationen som tillhandahålls på eller genom denna webbplats och/eller dess funktioner (inklusive information som tillhandahålls i samtal, e-postmeddelanden, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation) på egen risk. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, denna webbplats, dess ägare,operatörer och dotterbolag och dess och deras respektive anställda och tjänstemän ska inte hållas ansvariga för några kostnader, förluster, ansvar eller utgifter som du eller någon annan ådrar sig till följd av att du använder eller litar på (eller inte kan använda eller lita på) denna webbplats och/eller någon av dess relaterade egenskaper, ingå en relation med någon mäklare eller börs, eller handel med någon investering (inklusive, för att undvika tvivel, men utan begränsning, direkta, indirekta, följd- och/eller ekonomiska förluster).

Ingen representation, garanti, åtagande, försäkran eller garanti (uttryckta eller underförstådda) lämnas eller ges beträffande tillgängligheten, adekvatheten, riktigheten, fullständigheten, rimligheten eller lämpligheten av någon av informationen eller åsikterna som tillhandahålls eller uttrycks på eller genom denna webbplats och/ eller dess funktioner (inklusive i samtal, e-post, LiveChat, SMS eller andra former av kommunikation (om tillämpligt). Innehållet och funktionerna på denna webbplats kan korrigeras eller modifieras när som helst, utan förvarning eller anledning. Det finns ingen skyldighet att meddela dig om några korrigeringar eller modifieringar.

Var medveten om att några av länkarna på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser, av vilka några är marknadsföringspartners och/eller affärspartners till denna webbplats och/eller dess ägare, operatörer och dotterbolag. Oavsett sådana relationer accepteras inget ansvar för tredje parts beteende eller innehållet eller funktionaliteten på deras webbplatser eller applikationer. En hyperlänk till, positiv referens till, positiv recension av eller stjärnbetyg som tilldelas av oss till en mäklare eller börs ska inte tolkas som ett stöd för den mäklarens eller börsens produkter eller tjänster. Handel med eller genom en mäklare eller börs kommer att vara föremål för den mäklarens eller börsens användarvillkor eller affärsverksamhet och avgifter/provisioner kan komma att betalas. Se till att du har läst och förstått villkoren innan du handlar.

Allt innehåll på denna webbplats tillhör ApachiAnalytics, om inte annat anges. Närhelst det delas eller anpassas måste innehållet åtföljas av lämplig kreditering till denna webbplats med länkar eller hypertexter som leder till denna webbplats. Allt tredjepartsägt innehåll som visas på denna webbplats är föremål för rättigheterna för deras respektive ägare och tillämpliga regler för användning och omfördelning.


Risker med finansiella instrument
Placeringar i finansiella instrument innebär en stor ekonomisk risk. Det finns inga garantier för att kapital som investerats i aktier, råvaror eller valuta går med vinst. Användaren ansvarar själv för hela risken. Skaffa dig kännedom om de villkor som gäller för handel med finansiella instrument och om dess egenskaper. Att placering pengar i finansiella instrument sker på egen risk. ApachAnalytics ansvarar under inga som helst omständigheter för de investeringsbeslut som du fattar med den finansiella informationen eller våra ideér som vi delar på sociala medier eller/och pubblicerar på webbplatsen www.apachianalytics.com


Ansvarbegrännsning

ApachiAnalytics förmedlar via hemsidan, sociala medier och Voyd enbart finansiell information utifrån vår egna syn på olika marknader. Analyserna bör inte ligga till grund för ett investeringsbelsut. ApachiAnalytics tillhandahåller ingen som helst rådgivning, köp eller säljrekommendation på finansiella instrument. Varje besökare eller betalande kund ansvarar själv för eventuella investeringar gjorda eller inte gjorda utefter informationen och analyserna som förmedlas på Buymeacoffe, på websidan eller övriga sociala medier. Du rekommenderas att göra dina egna antaganden och beslut. ApachiAnalytics ansvarar inte för de investeringsbeslut som kund tar med efterföljande konsekvenser som kan uppstå. ApachiAnalytics eftersträvar webbplatsens korrekthet. ApachiAnalytics ansvarar inte för tekniska fel orsakade av dig samt tredje part eller force majeure.